Samkraft har bytt namn och domän till slitevind.se.

Svensk vindkraft

Vindkraften som vi känner den idag började utvecklas på riktigt i Sverige under 1970-talet men stod inte för någon reell elförsörjning förrän ett ganska bra tag senare. Idag finns det drygt 3000 vindkraftverk utspridda över landet, främst i Skåne, Västra Götalands län och i Västerbotten, och dessa står idag för sammanlagt ca. 10 % av den svenska elförsörjningen.

Bästa förutsättningarna till havs

Vad behöver vindkraftverken för förutsättningar för att fungera optimalt? Vind är väl det mest generella och uppenbara svaret och ju starkare vindar, desto mer vindkraft kan man skörda. De bästa förutsättningarna för vindkraft finns ute till havs och i Öresund finns en vindkraftspark på hela 48 vindkraftverk. Anläggningen och driften är förstås mycket dyrare, så det är en noggrann avvägning inför varje beslut.

Vindenergi i politiken

Alla är väl i grund och botten för miljövänliga elförsörjningsalternativ och de senaste decennierna har man gjort enorma framsteg inom återvinningsbar energi. Vindkraft var som mest populärt i den svenska opinionen år 2008, men efter det har intresset för solkraft ökat och det för vindkraft sjunkit. Vattenkraft ligger som trea och kärnkraft lägst.

Det finns ett mål som är uppsatt till år 2020 som säger att 50 % av Sveriges energiförsörjning ska komma från förnybara källor, vilket innebär att fler vindkraftverk är planerade.

Sverige är lite av ett föregångsland när det gäller vindkraft, det var bl.a. vi som anlade världens första havsbaserade vindkraftverk, i Blekinge år 1990.